Od dnia dzisiejszego obowiązują nowe druki DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sosnowica.

Wpłat należy dokonywać na następujący nr konta: 

 

51 8042 0006 0130 0231 2000 0460

NABYWCA:  Urząd Gminy Sosnowica

 

 

ZAŁ. NR 1  deklaracja dla zamieszkałych

ZAŁ. NR 2 deklaracja dla niezamieszkałych