Szanowni mieszkańcy!

Poniżej wskazujemy Państwu przydatne linki do Programu Czyste Powietrze. Prosimy
o zapoznanie się z nimi przed wizytą w urzędzie.

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://lista-zum.ios.edu.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

https://peee.gov.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

Tel. 81-561-21-58, 81-561-21-61

E-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl  

Strona www: portal.wfos.lublin.pl      

Generator wniosków o płatność: gwd.nfosigw.gov.pl  

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Adres: ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica

Tel. 82-591-21-52 w godz.: 9-11

E-mail: sosnowica@sosnowica.pl  

Strona www: nowa.sosnowica.pl Zakładka ,,Czyste Powietrze”

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ramach programu Priorytetowego Czyste powietrze:

 • Należy posiadać e-maila
 • Należy posiadać założony profil zaufany można to zrobić poprzez bank
 • Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
 • Budynki na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 nie mogą uzyskać dotacji na zakres kosztów kwalifikowanych na m.in. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.
 • Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 000 zł rocznie.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • Wypełniony wniosek w portalu beneficjenta
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku w którym będzie realizowane przedsięwzięcie (elektroniczna księga wieczysta lub akt notarialny)

– zaświadczenie o dochodach do uzyskania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy – jeśli dotyczy podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania – zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące)

 • PIT jeśli poziom podstawowy
 • Oświadczenia: współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem – druk we wniosku
 • Zgoda współmałżonka na realizacje przedsięwzięcia – druk we wniosku

 

Załączniki:

doradcy energetyczni 2022

CP Broszura styczeń 2023

 

 

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 30.09.2022 r.

 

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

132

Sosnowica

31

29

14

345 555,62

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 30.12.2022 r.

 

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

134

Sosnowica

32

30

19

406 157,50 

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 31.03.2023 r.

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

134

Sosnowica

36

31

20

406 157,50 

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 30.06.2023 r.

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

134

Sosnowica

40

34

23

470 504,00 

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 29.09.2023 r.

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

134

Sosnowica

44

39

26

691 745,86 

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 29.12.2023 r.

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

135

Sosnowica

49

b.d.

28

791 360,40 

 

,,Czyste Powietrze” wdrażanie programu stan na 31.03.2024 r.

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

135

Sosnowica

53

43

29

818 812,25