1. ,,Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Sosnowica’’
  2. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Szlakiem Tadeusza Kościuszki-aleja edukacyjno-spacerowa”
  3. “Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie”\
  4. “Rozwój społeczno- gospodarczy i turystyczny Gminy Sosnowica poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”