Gmina Sosnowica położona jest w województwie lubelskim w południowej części powiatu parczewskiego. Usytuowana 59km od Lublina, 21km od Parczewa, 61km od Chełma i 40km od Włodawy.

 • Powierzchnia gminy: 172,30km2.
 • Liczba mieszkańców wynosi 2776 osób (stan na koniec 2012 roku).
 • Gęstość zaludnienia wynosi 16osób/km2.
 • Liczba miejscowości 21.
 • Liczba sołectw 14
 • Powierzchnia uzytków 6.966ha.
 • Powierzchnia lasów 7701ha, co stanowi 45% powierzchni gminy.
 • Gospodarstwo rolne 556 (średnia powierzchnia – 5,8ha).

Na terenie znajduje się 7 jezior o łącznej powierzchni 371,1ha, co stanowi 2,1% powierzchni gminy.

Długość dróg:

 • wojewódzkich 27,952km
 • powiatowych 46,615km (w tym 37,228km utwardzonych)
 • gminne 56km

Poleski Park Narodowy zajmuje 2.392,4ha, co stanowi 24,7% powierzchni całego parku i 13,89% powierzchni gminy.

Poleski Park Krajobrazowy zajmuje 1.038ha, tj. 21,2% powierzchni całego parku i 6,02% powierzchni gminy.

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje prawie całą powierzchnie gminy 48,69% – 8.390ha.

Herb Gminy Sosnowica

Herb Gminy Sosnowica odwołuje się do historii i tradycji tych ziem. W polu prawym chusta srebrna związana w krąg nawiązuje bezpośrednio do herbu Nałęcz, którym pieczętowała się rodzina Sosnowskich, dawnych właścicieli Sosnowicy i okolicznych miejscowości. Natomiast szabla upamiętnia tradycje walk narodowowyzwoleńczych w okresie powstania styczniowego.

W polu lewym dwie skrżowane gałązki symbolizują pobyt Tadeusza Kościszki i jego uczucia do Ludwiki Sosnowskiej. Na terenie Gminy są dwa zrośnięte ze sobą drzewa – dąb i sosna. Według miejscowej tradycji mają upamiętniać nieszczęsliwą miłość. Pod tymi właśnie drzewami miał się spotkać Tadeusz Kościuszko z Ludwiką Sosnowską.