Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 124
21 – 200 Parczew
tel. (83) 355 12 03 , (83) 355 22 02 , (83) 355 06 53
Poradnia czynna w godzinach: 7:30 – 18:00
Porady lekarskie udzielane są w godzinach 8:30 – 16:00
Wizyty domowe w godzinach 13:00 – 15:00
email: poradnia@parczew.interia.pl

www.spzpozparczew.pl

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 124
21 – 200 Parczew
tel. (83) 355 21 00 lub (83) 355 21 02
email: sekrspzozparczew@wp.pl

www.spzozparczew.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
ul. Wojska Polskiego 21
21 – 200 Parczew
tel. (83) 355 15 81
email: pcprparczew@wp.pl
czas pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30

www.pcpr.parczew.pl

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Parczewie
ul. Mickiewicza 5
21 – 200 Parczew
tel. (83) 354 28 13
email: poradnia.parczew@interia.pl

www.poradnia.parczew.pl

 

Urząd Skarbowy w Parczewie
ul. Żabia 2a
21 – 200 Parczew
tel. (83) 354-10-71
email: us0615@lb.monfnet.gov.pl

www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=272

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa KRUS w Parczewie
ul. 11 listopada 15
21 – 200 Parczew
tel. (83)  354 31 58, (83)  354 22 37
czynne poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
wtorek stanowisko ds. obsługi interesantów: 7:15 – 17:15

 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
ul. Bema 2
21 – 200 Parczew
email: lupa@praca.gov.pl
tel. (83)  355 16 30
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

www.pupparczew.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Biuro Terenowe w Parczewie
Pl. Wolności 7
21 – 200 Parczew
tel. (83) 355-00-79
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 – 17:00,
wtorek – piątek: 8:00 – 15:00

 

Poleski Park Narodowy
ul. Lubomelska 3a
22 – 234 Urszulin
tel. (82) 571 30 71
email: poleskipn@poleskipn.pl

www.poleskipn.pl

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego
Odział w Parczewie
ul. Nowa 35
21 – 230 Sosnowica
tel. (83) 355 18 04

 

Starostwo Powiatowe w Parczewie
ul. Warszawska 24
21 – 200 Parczew
tel. (83) 355 14 69 lub (83) 355 14 70
email: powiat@parczew.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

www.powiat.parczew.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie
ul. Wojska Polskiego 4
21-200 Parczew
e-mail: kpp.parczew@lu.policja.gov.pl
oficer dyżurny (centrala): (83) 355 32 10
sekretariat: (83)  355 32 16

www.policja.parczew.pl

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Delegaura w Białej Podlaskiej
ul. Janowska 27
21 – 500 Biała Podlaska
tel. / fax. (83)  343 58 24

 

Sąd Rejonowy w Chełmie
IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włodawie
ul. Sejmowa 7 (I piętro, pokuj 9)
22 – 200 Włodawa
tel.: / fax. (82) 572 15 23
e-mail: tbaj@chelm.sr.gov.pl
http://chelm.sr.gov.pl/wydzialy-sadu-rejonowego/ix-zamiejscowy-wydzial-karny-z-siedziba-we-wlodawie.html

 

Sąd Rejonowy w Chełmie
VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą we Włodawie
ul. Sejmowa 7 (parter, pokój 18)
22 – 200 Włodawa
tel.: / fax. (82) 572 13 43
e-mail: bpawluk@chelm.sr.gov.pl
http://chelm.sr.gov.pl/wydzialy-sadu-rejonowego/viii-zamiejscowy-wydzial-cywilny-z-siedziba-we-wlodawie.html

 

Sąd Rejonowy w Chełmie
X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą we Włodawie
ul. Sejmowa 7 (I piętro, pokój 20)
22 – 200 Włodawa
tel.: / fax. (82) 572 57 06
e-mail: emeniow@chelm.sr.gov.pl
http://chelm.sr.gov.pl/wydzialy-sadu-rejonowego/x-zamiejscowy-wydzial-rodzinny-i-nieletnich-z-siedziba-we-wlodawie.html

 

Sąd Rejonowy w Chełmie
XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włodawie
ul. Rynek 10A, (parter, pokój 2)
22 – 200 Włodawa
tel.: / fax. (82) 572 42 92
e-mail: kfolusz@chelm.sr.gov.pl
http://chelm.sr.gov.pl/wydzialy-sadu-rejonowego/xi-zamiejscowy-wydzial-ksiag-wieczystych-z-siedziba-we-wlodawie.html

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna SANEPID Parczew
ul. Piwonia 54
21 – 200 Parczew
tel. (83) 354 23 29

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. 11 Listopada 62
21 – 200 Parczew
tel. (83) 355 14 35