Sieć szlaków turystycznych, biegnących przez najciekawsze przyrodniczo i historyczne tereny jest jednym z elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną Gminy Sosnowica. Czystość ekologiczna dodatkowo stwarza korzystne warunki do uprawiania turystyki wycieczkowej. Oferta szlaków wiodących przez gminę pozwala na uprawianie turystyki aktywnej, w tym: pieszej, rowerowej, konnej dodatkowo też narciarskiej.

Do najważniejszych szlaków turystycznych obejmujących swoim zasięgiem więcej niż jedną gminę należą:

Szlak Centralny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego (niebieski Szlak Turystyczny PTTK) ma długość 120,2 km i prowadzi z Włodawy do Urszulina przez tereny Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej. Wiedzie on z Włodawy przez Wytyczno do Pieszowoli (50,5 km) – Sosnowicy PKS (59, l km) – Libiszowa (63,9 km) nad Jeziora Białka – stąd obok Jeziora Czarnego do Orzechowa Starego (70,7 km) i Komarówki (73,2 km) – Lejna (77, l km) i do ośrodka nad Jeziorem Zagłębocze (79,9 km) na terenie gminy Sosnowica i stąd przez Załucze Stare (Ośrodek Edukacyjny Poleskiego Parku Narodowego) – Grabniak – Wereszczyn – Andrzejów do Urszulina

Krajobraz urozmaicają zagłębienia wypełnione jeziorami, torfowiskami i bagnami oraz pagóry i garby powstałe w wyniku działalności polodowcowej.

Szlak historyczno – przyrodniczy Sosnowica – Jamniki „Nałęcz” jest czarnym szlakiem o długości 10km wytyczony przez Poleski Park Narodowy od przystanku PKS w centrum Sosnowicy. Wiedzie on przez najbardziej interesujące obiekty w Sosnowicy: cerkiew prawosławną, staw „Hetman”, park dworski z oficyną, obok najwiekszego i najstarszego dębu zwanego “Dąb Kościuszki”, następnie do kościóła rzymsko – katolickiego z 1797 roku, wzdłuż cmentarza rzymsko – katolickiego, do pomnika miłości Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej (do niedawno zrośniętych drzew dębu i sosny), obok 400-letniego dębu “Rybak”. Z Sosnowicy szlak prowadzi obok dawnego cmentarza żydowskiego – kirkutu i miejsca powstańczej bitwy z 1863 roku, następnie przez teren Poleskiego Parku Narodowego obok kilku ponad 180-letnich dębów oraz kurhanu zwanego „Szwedzką mogiła” w pobliżu wsi Zienki dalej przez „Łąki Zienkowskie”. W jamnikach szlak łączy się z czerwonym szlakiem PTTK i ścieką przyrodniczą PPN „Dominik”.

Szlak „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim”żółty szlak o długości 35km wiodącym z Puchaczowa, w pobliżu Jeziora Zagłębocze przez Lejno, Zienki, Górki, Sosnowicę, obok wsi Turno do Horostyty. Został utworzony w 2007 roku w ramach Mikroprojektu „Cerkwie prawosławne w Horostycie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz ze środków Budżetu realizowanego przez Prawosławną Parafię Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Połączył miejscowości, w których znajdują się zabytkowe cerkwie: Dratów, Sosnowicę, Holę i Horostytę, gdzie można zwiedzić cerkwie i kilka cmentarzy prawosławnych, kościół i oficynę związaną z Tadeuszem Kościuszki w Sosnowicy, skansenem w Holi i tradycyjne chałupy o konstrukcji zrębowej w Lejnie oraz zapoznać się z pełną mistycyzmu liturgią prawosławną oraz historią chrześcijan na pograniczu kultur.

Trasę rowerową po Lasach Parczewskich „Szlakiem Dzikiej Przyrody” czerwony o długości około 42km wiodącą z parkingu przy Bazylice Mniejszej w Parczewie, a kończy się w Sosnowicy łącząc się ze ścieżką dydaktyczną „Borek”. Szlak wiedzie po niezwykle cennych pod względem przyrodniczym i historycznym kompleksu leśnego – rezerwacie wodno torfowiskowym „Jezioro obrazowskie”, rez. „Królowa Droga”, pomnik partyzantów polskich i radzieckich walczących w latach 1942 – 44 oraz rezerwat leśno – historyczny „Lasy Parczewskie” z mogiłami partyzanckimi oraz pozostałościami okopów i ziemianek z czasów II wojny. Na teren gminy Sosnowicy docieramy od strony Jeziora Białka przez las sosnowy obok Jeziora Czarnego, następnie do Sosnowicy przez zespół rezydencyjny i kościelny.

Na obszarze gminy Sosnowica wytyczono również ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne:

Ścieżka przyrodnicza Poleskiego Parku Narodowego „Perehod” o długości około 5 km, wiodąca przez stawy pieszowolskie do schronu ornitologicznego. Pozwala podziwia bujną przyrodę dziczejących stawów Pieszowolskich w Poleskim Parku Narodowym. Można obserwować bogatą roślinność wodną i szuwarową oraz ptaki, których rozpoznawanie ułatwi 9 przystanków z tablicami i wieża widokowa.
Obowiązują bilety wstępu, które można nabyć w Leśniczówce Poleskiego Parku Narodowego – Pieszowola 38. Zwiedzanie w grupach do 15 osób pod opieką pracownika parku.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Borek” opracowana przez Nadleśnictwo Parczew ma długość trasy 2400m i wiedzie przez zróżnicowane drzewostany oraz siedliska leśne. Rozpoczyna się na parkingu leśnym przy trasie Sosnowica – Włodawa i kończy przed osiedlem Sosnowica Lasek przy drodze „Brzozówka”. Na trasie ścieżki znajduje się 7 tematycznych tablic przystankowych poruszających tematykę przyrodniczo – leśną, ukazuje walory przyrodnicze tego terenu oraz przybliża pracę leśnika. Ścieżka przeznaczona jest do korzystania przez grupy piesze.

 

Ścieżki edukacyjne Poleskiego Parku Narodowego:

https://parczew.lublin.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne/-/asset_publisher/1M8a/content/obiekty-edukacyjne?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=view&redirect=https%3A%2F%2Fparczew.lublin.lasy.gov.pl%2Fobiekty-edukacyjne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1M8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1#.YRDNRkAwiM8

Ponadto na terenie gminy znajdują się fragmenty innych szlaków:

Czerwony „Partyzancki” (z Urszulina do Parczewa) o długości 120km. Wiedzie z Urszulina PKS – Jezioro Karaśne – Michałowska Grobelka – Wytyczno – Bagno Wąskie – Kochanowskie, południowy brzeg zbiornika Wytyckiego – Kolonia Wytyczno (XIX-wieczny dwór Załuskich) – Wytyczno – Łowiszów – Wólka Wytycka – Zielone Grądy – Lipniak – kanał „Doprowadzalnik Bogdanka-Wola Wereszczyńska” – Kolonia Wola Wereszczyńska (w XVI wieku własność Mikołaja Reja) – Kolonia Łomnica – Jamniki – Łomnica – Jezioro Karaśne w PPN – Wujek – Guz Woli Wereszczyńskiej – Zawadówka (drewniany wiatrak – koźlak) – Bagno Orłowskie – Załucze Stare (MUzeum PPN) – Grabniak – Jezioro Rotcze – Jezioro Uściwierz – Czarny Las – Jezioro Rogóżno – Jezioro Krasne – Ostrów Lubelski – Parczew PKP.

Rowerowa ścieżka dydaktyczna „Mietiułka”(w okolicy Pieszowoli). O długości 21 km i prowadzi z Wytyczna przez Nowiny, Pieszowolę wzdłuż rzeki Mietiułka do Wytyczna. Swój początek ma we wsi Łowiszów, przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno” z wieżą widokową. Ścieżka tworzy pętlę przebiegając przez kompleks stawów w Pieszowoli, a następnie prowadzi wzdłuż rzeki Mietiułka do punktu wyjściowego.

Poleski Szlak Konny (w rejonie Pieszowoli i wsi Lipniak). Profesjonalna trasa konna o długości 280 km oznakowana pomaranczowym kołem, która prowadzi przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie. Nadaje się również do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Szlak przebiega przez tereny o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi jeziorami, dużymi kompleksami leśnymi i pozwala poznać najciekawsze zakątki Poleskiego Parku Narodowego, Chełmskiego, Sobiborskiego i Poleskiego Parku Krajobrazowego oraz liczne rezerwaty przyrody. Fragment szlaku biegnie również wzdłuż rzeki Bud. Na trasie szlaku możemy również poznać liczne zabytki architektury i pomniki przyrody.