Gmina Sosnowica również poza obszarem posiada w bliskim poleceniu ciekawe i godne polecenia miejsca:

Skansen w Holi gmina Stary Brus
Skansen powstał w 1985 roku, jest placówką prowadzoną społecznie przez Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia. W skansenie gromadzone są obiekty budownictwa ludowego: wiatrak “koźlak” z początku XX wieku z Wołoskowoli, chałupa z końca XIX wieku z Wyryk, stodoła z XIX wieku z Okczyna, kapliczka przydrożna z XIX wieku z Wyryk, krzyż z XIX wieku z Holi, piec garncarski, ule “kołody” z XIX wieku, żuraw. Na terenie skansenu znajduje się stanowisko ornitologiczne. Obok skansenu usytułowana jest Cerkiew prawosławna pw. św. Antoniego Peczerskiego w Holi z 1702 roku wraz z dzwonnicą, które udostępnione są do zwiedzania, jest ona świątynią filialną parafii prawosławnej w Horostycie.
W niedzielę przed Anną w lipcu odbywa się co roku impreza folklorystyczna „Jarmark Holeński”. Rozpoczyna się liturgią świętą w cerkwi pw. Św. Antoniego Peczerskiego. Odbywa się kiermasz sztuki ludowej, na której można kupić prace artystów ze słomy i suchych kwiatów, garncarzy, tkaczy i pszczelarzy, rzeźbiarzy.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym jest ważnym obiektem edukacyjnym Parku. Składa się z muzeum, wiaty muzealnej, ścieżki „Żółwik” z oczkiem wodnym, z fragmentem spleji, Ośrodka Rehabilitacji zwierząt z wolierą dla ptaków i wybiegiem dla ssaków, oraz zadaszenia turystycznego i miejsca na ognisko. W części muzealnej zgromadzone są zbiory na które składają się eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne (militaria, numizmaty, dokumenty) i przyrodnicze, a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego. W wiacie muzealnej znajdują się duże eksponaty etnograficzne, które nie zmieściły się w muzeum. Na szczególną uwagę zasługują tu: sąsieg – pojemnik na zboże wydłubany z jednego pnia 250 letniej sosny oraz wozy chłopskie i bryczki produkowane niegdyś w Załuczu Starym. Natomiast ścieżka “Żółwik” prezentuje wiadomości dotyczące żółwia błotnego oraz budowy lasu i jego mieszkańców.. Przy ścieżce zlokalizowana jest także woliera dla ptaków i wybieg dla ssaków, które służą do czasowego przetrzymywania i rehabilitacji chorych i rannych zwierząt.

Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Długie” o długości około 1,5 km. Początek ścieżki znajduje się przy zadaszeniu turystycznym usytuowanym nad kanałem melioracyjnym nazwanym przez meliorantów „Doprowadzalnikiem Bogdanka – Wola Wereszczyńska” w pobliżu miejscowości Kolonia Wola Wereszczyńska.. Tu za transformatorem szlak skręca w lewo w młodnik sosnowy. Biegnie zwartym kompleksem leśnym do Jeziora Długiego. Mija szereg charakterystycznych zespołów leśnych i zaroślowych. Ols kępkowo-dolinkowy, dąbrowę świetlistą, grąd wysoki odmiany wschodniopolskiej, sztucznie posadzoną drągowinę sosnową na gruntach porolnych, oraz fragmenty zarośniętego przez wierzby, młode brzozy i olsze torfowiska niskiego. Następnie tuż przy jeziorze mija bagienny zespół leśny olsu porzeczkowego, który w miarę zbliżania się do brzegu jeziora przekształca się w subborealną brzezinę bagienną. Na odcinku prowadzącym przez wspomniany ols ścieżka biegnie po drewnianej kładce. Jezioro Długie, zwane wcześniej Dolnym, jest niewielkim płytkim jeziorem śródtorfowiskowym o powierzchni około 30 ha z wyraźnie zaznaczonym procesie zarastania i wypłycania.

Ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik” o długość 2,5 km (dłuższy wariant 3,5 km). Początek we wsi Łomnica. Część kładki, przystosowana jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Ścieżka prowadzi przez różne typy lasów (grąd wysoki i niski, ols kępowo-dolinkowy, bór bagienny) do będącego w ostatniej fazie zarastania dystroficznego jeziora Moszne. Szczególnym elementem ścieżki jest torfowisko przejściowe wytworzone na ple zwanym tutaj spleją. Występują tu rzadkie i interesujące rośliny borealne np. wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, rosiczka okrągłolistna oraz modrzewnica zwyczajna i bagno zwyczajne. Można zobaczyć około 300 letni dąb nazwany „Dominikiem” na cześć twórcy Parku prof. dr hab. Dominika Fijałkowskiego, jezioro Moszne, które jest niewielkim, płytkim jeziorem śródtorfowiskowym o powierzchni około 17 ha, z wyraźnie zaznaczonym procesem zarastania i wypłycania.

Ścieżka rowerowa „Mietiułka” około długość 21km. Swój początek ma we wsi Łowiszów, przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno” z wieżą widokową. Ścieżka tworzy pętlę przebiegając przez kompleks stawów w Pieszowoli, a następnie prowadzi wzdłuż rzeki Mietiułka do punktu wyjściowego.

Poleski Szlak Konny to profesjonalna trasa konna opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współpracy z Ośrodkiem Jeździecko-hodowlanym „Żurawiejka” z Bukowy Małej. Cały szlak ma 280 km i jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie i jeden z najdłuższych w kraju. Aktualnie Poleski Park Narodowy przygotowuje projekt budowy infrastruktury turystycznej związanej z Poleskim Szlakiem Konnym na części szlaku przebiegającej przez tereny PPN. Będą to zadaszone stanowiska postojowe dla koni, koniowiązy, miejsca na popas i odpoczynek oraz elementy umożliwiające prowadzenie edukacji ekologicznej.

Jezioro Białka Parczewska otoczone z jednej strony borem sosnowym, wzdłuż którego ciągną się piaszczyste plaże, z drugiej – trudno dostępnymi trzcinowiskami, ma powierzchnię 31,7 ha, a maksymalna głębokość wynosi 18,2 m. Wokół jeziora powstała szeroko pojęta baza turystyczno-noclegowa.