Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Poniżej przekazujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowica w 2021r.

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o.

ul. Szkolna 17

22-234 Urszulin

tel.: 82 571 30 66