Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Poniżej przekazujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sosnowica w 2023r., numer konta do uiszczania opłat za odpady komunalne oraz informację Wójta Gminy Sosnowica dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o.

ul. Szkolna 17

22-234 Urszulin

tel.: 82 571 30 66

 

Konto do wpłat na odpady komunalne:

Urząd Gminy w Sosnowicy :  51 8042 0006 0130 0231 2000 0460


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych –  gm. Sosnowica.:

WZÓR DEKLARACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOSNOWICA  :

 

001deklaracja_dla_zamieszkalych

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE gm. Sosnowica.:

WZÓR DEKLARACJI NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE: Zalacznik_nr_2_do_Uchwaly__XXV_180_21_Rady_Gminy_Sosnowica_z_dnia_2_czerwca_2021

STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ( NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE):

00uchwala_136-15122020145359

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW :