Sołtysi w latach 2015 – 2019

 • Górki – Stanisław Ordowski
 • Komarówka – Magdalena Skowronek
 • Kropiwki – Andrzej Zarczuk
 • Lejno – Zdzisław Filipiak
  w skład sołectwa wchodzi Lejno oraz Zamłyniec
 • Lipniak – Stanisława Matusiak
 • Nowy Orzechów – Anna Czubacka
 • Olchówka – Agnieszka Wodnicka
 • Pieszowola – Mariusz Grzeszczuk
 • Sosnowica – Kazimiera Mojsa
  w skład sołectwa wchodzi Sosnowica, Bohutyn, Pasieka, Libiszów
 • Sosnowica Dwór – Henryk Kłopocki
  w skład sołectwa wchodzą miejscowości Izabelin, Zacisze i Sosnowica Dwór
 • Stary Orzechów – Bożena Gramoszek
 • Turno – Henryk Grzegorczyk
  sołectwo obejmuje Turno wieś i Turno osadę
 • Zbójno – Tomasz Zielonka
 • Zienki – Iwona Ryś