Sołtysi w latach 2019 – 2024

 • Górki – Agnieszka Chmielewska
 • Komarówka –Dominika Szolle
 • Kropiwki – Andrzej Zarczuk
 • Lejno –Barbara Kulawiuk
  w skład sołectwa wchodzi Lejno oraz Zamłyniec
 • Lipniak – Andrzej Szymański
 • Nowy Orzechów – Marta Matejuk
 • Olchówka – Jolanta Ilczuk
 • Pieszowola – Bożena Niezabitowska
 • Sosnowica – Edyta Osiej
  w skład sołectwa wchodzi Sosnowica, Bohutyn, Pasieka, Libiszów
 • Sosnowica Dwór – Henryk Kłopocki
  w skład sołectwa wchodzą miejscowości Izabelin, Zacisze i Sosnowica Dwór
 • Stary Orzechów – Elżbieta Grodek
 • Turno – Henryk Grzegorczyk
  sołectwo obejmuje Turno wieś i Turno osadę
 • Zbójno – Tomasz Zielonka
 • Zienki – Dorota Wójtowicz