Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2015 – 2020

zaktualizowana Uchwałą Nr XII/61/15 Rady Gminy Sosnowica z dnia 11 grudnia 2015 roku.
dokument w wersji PDF

 

Strategia Rozwoju Gminy Sosnowica na lata 2008 – 2020

uchwalona Uchwałą Nr XIV/85/08 Rady Gminy Sosnowica z dnia 29 lutego 2008 roku.
dokument w wersji PDF

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

uchwalona Uchwałą Nr XXI/148/08 Rady Gminy Sosnowica z dnia 19 listopada 2008 roku
dokument w wersji PDF

 

Plan Odnowy Miejscowości Sosnowica

zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/265/10 z dnia 12 lipca 2010 roku
dokument w wersji pdf

 

Plan Odnowy Miejscowości Lejno

zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/266/10 z dnia 12 lipca 2010 roku
dokument w wersji pdf

 

Plan Odnowy Miejscowości Górki

zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/267/10 z dnia 12 lipca 2010 roku
dokument w wersji pdf

 

Program Ochrony Środowiska z Planem Zagospodarowania Odpadami na lata 2004 – 2014

uchwalona Uchwałą Nr XXVI/165/05 z dnia 31 marca 2005 roku
dokument w wersji pdf

 

Program Oczyszczania Gminy Sosnowica z nieczystości płynnych

przyjęty Uchwałą Nr XV/103/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
dokument w wersji pdf

 

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sosnowica w latach 2008 – 2032

uchwalony Uchwała Nr XV/102/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
dokument w wersji pdf

 

Projekt programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sosnowica na lata 2013 – 2032

dokument w wersji pdf

 

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sosnowica w latach 2013 – 2032

uchwalony Uchwała Nr XXXI/204/13 z dnia 14 listopada 2013 roku
dokument w wersji pdf

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sosnowica

uchwalony Uchwałą Nr X/51/15 z dnia 30 października 2015 roku zmienioną Uchwałą nr XI/58/15 z dnia 27 listopada 2015 roku
dokument w wersji pdf