,,Sosnowickie smaki- ryby Doliny Tyśmienicy i Wieprza w tradycyjnym i nowoczesnym wydaniu

 

W ramach działania ,, Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność ”  zorganizowane zostało wydarzenie o charakterze promocyjno-informacyjnym  mające na celu promocję lokalnych produktów p.n,, Sosnowickie smaki – ryby Doliny Tyśmienicy i Wieprza w Tradycyjnym i nowoczesnym wydaniu”  w miejscowości   Sosnowica, które cieszyło się  dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.  . W toku imprezy zorganizowane zostały  pokazy przyrządzania dań i potraw rybnych w dwóch odsłonach ,tradycyjnym i nowoczesnym wydaniu wraz z degustacją dań.  . Zadaniem kucharza  było zainteresowanie zgromadzonej publiczności rybną dietą .W programie pokazu zaprezentowano również receptury dań z potraw rybnych, praktyczne porady związane z ich przyrządzaniem, komponowaniem i proporcją składników, a także walory smakowe i zdrowotne rybnej diety. Ponadto zorganizowane zostały konkursy tematyczne związane z tematyką ryb i produktów rybnych prowadzone przez konferansjera. Dla dzieci udostępnione zostały darmowe atrakcje, dmuchaniec , zjeżdżalnia, szczudlarz oraz inne atrakcje. Wydarzenie zostało poprzedzone kampanią informacyjną z wykorzystaniem środków  przekazu takich jak   plakaty informacyjne. Przekaz promocyjny wydarzenia  dotyczył zalet ryb i produktów rybnych w codziennej diecie, co znalazło bezpośrednie przełożenie na wzrost konsumpcji oraz sprzedaży produktów.

 

 

Historia rybactwa w gminie Sosnowica-utworzenie Izby Pamięci Rybackiej w Nowym Orzechowie.

Operacja w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ,,Rybactwo i Morze

           

            CEL: Modernizacja i zagospodaroWanie świetlicy wiejskiej w Nowym Orzechowie  na ,, Izbę pamięci rybackiej”

          Przewidywane wyniki /efekty:   Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim, poprawa jakości świadczonych usług z zakresu rekreacji i turystyki,  rozwój branży gospodarczej- kultura, rozrywka i rekreacja

 

Wartość  inwestycji; 353 585, 85 zł

Dofinasowanie; 105 826 zł