Lista instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

1. Jednostki zapewniające schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie -2023 r.

2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej – 2023 r

3. Baza organizacji pozarządowych – 2023 r

4. Zespoły interdyscyplinarne – baza teleadresowa – 2023 r

5. Ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych województwa lubelskiego – 2023 r.

6. Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – 2023 r

7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa – 2023 r