01 Obwieszczenie Wójta Gminy Sosnowica

02 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia ob zdegr i ob rewit

03 Mapa – Obszar zdegradowany gm. Sosnowica

04 Mapa – Obszar rewitalizacji

05 Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Sosnowica

06 Ankieta konsultacyjna

07 Formularz zgłaszania uwag

08 Raport spotkania konsultacyjnego

09 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

10 Uchwała NR LV35023 Rady Gminy Sosnowica z dnia 30.10.2023 r. wyznaczenie obszaru

11 Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Woj. Lub.