1. Przebudowa ulicy Hetmańskiej w miejscowości Sosnowica od km 0+0,11,30 do km 0+270