ORGANIZACJE SPOŁECZNE, KULTURALNO – OŚWIATOWE I SPORTOWE

Życie kulturalne staje się elementem wyboru celu, przeznaczenia turystycznego. Regionalny kontekst oferty turystycznej, jej zakorzenienie w tradycji regionu, nawiązanie do obyczajów i obrzędów sprzyja życiu kulturalnemu, zarówno w aspekcie funkcjonujących instytucji kultury, jak i organizowanych imprez. Centralnym miejscem życia kulturalnego Gminy Sosnowica jest miejscowość Sosnowica.

Początki zorganizowanej działalności kulturalnej sięgają zarania XX wieku. Wówczas to Teodor Libiszowski, właściciel dóbr Sosnowicy zorganizował orkiestrę rybacką, która po przekształceniu z inicjatywy Józefa Szumskiego w 1927 roku w Orkiestrę Ochotniczej Straży Ogniowej, przetrwała do 1982 roku. W latach 1956 – 1957 strażacy wybudowali nową remizę, w której ulokowano Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Najmłodszym stowarzyszeniem działającym na terenie Gminy Sosnowica Stowarzyszenie Orzechów – Sosnowica SOS powołane w 2012 roku (8.12.2012r wpis w KRS pod numerem 00004435536). Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem “Tworzymy Razem Marzenia” w Lipinie Starej, z gospodarstwem proekologicznym i ekologicznym, ze Spółdzielnią Socjalną (Beyfer) w Sevenum Holandia, Stowarzyszeniem “Perły Chmielowa” w Chmielowie. Udział w wyjazdach promocyjnych Niemce “Dni Niemiec”, Nasutów podsumowanie konkursu “Nasze Smaki”, wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej “Opoka”, udział w Jarmarku w Holi. Udział w programie, doradztwie i szkoleniach organizowanych przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w ramach projektu “RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej – II edycja”. Stowarzyszenie zajmuje się przygotowaniem róznych wydarzeń okolicznościowych, czestniczy w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i targach. Promują region i wyroby lokalne (ozdoby świateczne, wyroby garmażeryjne, ciasta i torty), wspólpracuje z wieloma stowarzyszeniami, instytucjami i fundacjami.

Prezes Sytyk Małgorzata

Zastepca prezesa Agnieszka Kostecka

adres: Stary Orzechów 35, 21 – 230 Sosnowica, tel. 607706681 lub 691305948, e-mail: razem.sos@gmail.com

Prężnie działające Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic “Gościniec” z siedzibą w Sosnowicy przy ul. Sportowej 2 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie w dniu 5 czerwca 2008 roku pod numerem KRS 0000307591.Celem dzialalności stowarzyszenia jest promowanie i popularyzacja Sosnowicy i okolic, aktywizacja ludności, rozwój oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Stowarzyszenie prowadzi Świetlice socjoterapeutyczną w Pieszowoli, w ramach której zrealizowała kilka projektów na rzecz lokalnej społeczności.

Prezes: Teresa Ciesielska

Zastepca prezesa: Waldemar Włodarczyk

Stowarzyszenie “Aktywni w Sosnowicy” jest jednym z najmłodszych stowarzyszeniem na terenie Gminy Sosnowica. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie w dniu 20 sierpnia 2008 roku pod numerem: 0000335271. Celem stowarzyszenia jest: stymulowanie społecznej aktywności na poziomie regionalnym, wspieranie inicjatyw podejmowanych przez wsplnotę ziemi sosnowickiej, integrowanie środowiska lokalnego, wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, promocja turystyki i historii gminy, działania na rzecz swobodnego dostepu do zdobyczy technologii informatycznych, tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo, wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi i obszarów wiejskich, troska o rodzinę i dziecko w trudnej sytuacji, działania na rzecz integracji społeczeństwa w celu promocji zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, promowanie współdziałania z innymi organizacjami o podobnym profilu dzialalności, propagowanie i szerzenie kultury i tradycji regionu, działalność o charakterze społecznym, charytatywnym oraz promocja i organizacja wolontariatu, integracja osób niepełnosprawnych i starszych, promowanie zdrowego stylu życia, działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, promowanie rękodzieła ludowego, umiejętności i ginących zawodów.

Prezes Agnieszka Wodnicka

Wiceprezes Agata Mikulska

siedziba w Sosnowicy, ul. Sportowa 2

Stowarzyszenie Kulturalno Regionalne “Nałęcz” w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309343 w dniu 30 czerwca 2008 roku. Celem dzialalności organizacja jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspieranie rozwoju wsi i obszarów wiejskich, propagowanie i szerzenie kultury regionalnej w różnych jej formach i kierunkach ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego, tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo,. Działalność o charakterze prospołecznym i charytatywnym, popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, a zwłaszcza działalności kulturalnej, informacyjnej, naukowej i oświatowej oraz promocja talentów miejscowej społeczności, wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych. Promocja i organizacja wolontariatu, promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych gminy. Stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność.

Przewodniczaca Halina Kowalczuk

Zastepca przewodniczacego Kalinowski Marian

siedziba w Pieszowoli 32, 21 – 230 Sosnowica

Organizacją społeczną wyrosłą na potencjale historycznym gminy jest Społeczne Towarzystwo Kościuszkowskie. Z okazji 200 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej wpadającej w 1994 roku powołano gminny Społeczny Komitet Obchodów tej rocznicy, który przekształcił się w Towarzystwo. Z jego inicjatywy w 1995 roku zorganizowano po raz pierwszy „Dni Sosnowicy”, które na stałe weszły w repertuar imprez kulturalnych w gminie. Od 2004 roku corocznie organizuje Plener Malarski, który w 2007 roku został przeprowadzony w formie warsztatów pod patronatem Urzędu Gminy w Sosnowicy. Obecnie działalność stowarzyszenia zawieszona od 2008 roku.

Siedziba przy ul. Młyńskiej 4, 21 – 230 Sosnowica

Przewodniczący – Pan Jerzy Maśluch

Zastępca przewodniczącego – Pani Alina Zawadzka

Wpisany pod numerem KRS 0000174289 w dniu 24 września 2003 roku.

Ludowy Klub Sportowy „GROM” w Sosnowicy w 2006 roku obchodził X rocznicę utworzenia klubu oraz XXV Lecie działalności Ludowych Zespołów Sportowych na terenie gminy. W ligowych rozgrywkach piłkarskich należy do szczebla regionalnego (wojewódzkiego) – Klasa B2006/2007 grupa Biała Podlaska I. Skupia 60 zawodników w różnych grupach wiekowych, którzy swój wolny czas pragną poświęcić piłce nożnej. Organizuje halowe turnieje piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, a także aktywnie udziela się w gminnych imprezach kulturalnych.

Ludowy Klub Sportowy „GROM” w Sosnowicy

Prezes Zofia Łasocha

ul. Spokojna 10, 21 – 230 Sosnowica

Aktywność sportową na terenie gminy, przede wszystkim wśród młodzieży miejscowej szkoły rozwija Zespół Szkół Publicznych wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „ZODIAK” reaktywowanym w roku szkolnym 2004/2005.Sportowcy zrzeszeni w klubach odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych na zawodach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Poza tym kluby organizują czas wolny dzieciom i młodzieży, kształtując pozytywne postawy społeczne oraz ucząc rywalizacji i dążenia do osiągnięcia celu.

Od 2002 roku przy Centrum Kultury powstał Ludowy Zespół Śpiewaczy „Hetmanki” (przewodnicząca Pani Anna Czarnomska) utworzony przez mieszkanki Sosnowicy, Górek, Turna i Zacisza. Zespół „Hetmanki” koncertował na terenie całego powiatu parczewskiego m.in. podczas przeglądu teatrów wiejskich w Paszendach w gminie Jabłoń, a także podczas otwarcia sezonu letniego nad jeziorem Czarnym. Od 2007 roku funkcjonuje również Ludowy Zespół Śpiewaczy “Sosna” (przewoniczący Pani Agnieszka Stańczuk). Zespoły bardzo aktywnie występują na gminnych imprezach, festynach, jak również poza terenem gminy biorąc udział w różnych konkursach / przeglądach.

Zespół Ludowy “Sosna” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy i współpracuje ze Społecznym Stowarzyszeniem Przyjaciół Sosnowicy i Okolic “Gościniec”. W aktualnym składzie zespół działa od 2007 roku, ale jego początki sięgają 2002 roku. Zespól uczestniczy w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W swoim dorobku zespół ma także wyjazdy za granicę (np. Ukrainę). W swoim repertuarze posiada wiele pieśni ludowych, których część znalazła się na wydanej w 2012 roku płycie “Polesia Czar”

Na terenie gminy działa prawie od 50 lat Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicy. Ich głównym zadaniem było organizowanie kursów: kulinarnych oraz „Praktyczna Pani”. KGW aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy np. Dni Sosnowicy, dożynki oraz inne imprezy okolicznościowe przygotowując wypieki oraz wieńce. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Pani Agnieszka Stańczuk.

Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Górkach (przewodnicząca Pani Sylwia Grzywaczewska) włączone są do Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w województwie lubelskim od 2006 roku.

Na terenie gminy funkcjonują również

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pieszowoli – Pani Bożena Niezabitowska
  Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Orzechowie – Pani Marta Matejuk
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Orzechowie – Pani Beata Kulczycka

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowicy z siedzibą przy ul. Sportowej 2, która obejmuje 21 członków i posiada 2 samochody pożarnicze (lekki i średni) oraz 3 motopompy. Od 1992 roku posiada swój sztandar ufundowany przez mieszkańców Sosnowicy.

Prezes – Pan Tadeusz Czosnecki,
Naczelnikiem Pan Adam Filipczuk.
Zarejestrowana w KRS pod numerem 000023039 wpisanym w dniu 26 czerwca 2001 roku.

Pozostałe oddziały straży pożarnej:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lejnie, która funkcjonuje od 1941 roku i skupia 19 członków.
  Prezes – Pan Simborski Leon
  Naczelnik – Pan Kazimierz Woźniak
  Wpisany pod numerem KRS 0000023837 w dniu 28 czerwca 2001 roku.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pieszowoli powstała w 1950 roku i liczy 23 członków;
  Prezes – Pan Marek Chibowski
  Naczelnik – Pan Edward Marczuk
  Wpisana jest pod numerem KRS 0000017681 w dniu 7 czerwca 2001 roku.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Orzechowie utworzona w 1956 roku i ma 25 członków,
  Prezes – Pan Dariusz Dorożyński
  Naczelnik – Pan Józef Matejuk
  Wpisana w KRS pod numerem 0000022315 w dniu 25 czerwca 2001 roku.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Orzechowie, która funkcjonuje od 1959 roku i skupia 23 członków,
  Prezes – Pan Dariusz Branica
  Naczelnik – Pan Mirosław Sytyk
  Wpisana w KRS pod numerem 0000022727 w dniu 25 czerwca 2001 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna jest bardzo zaangażowana między innymi w realizacje imprez , festynów gminnych.

W gminie Sosnowica działa także Klub Abstynenta „Rodzina II”, który powstał w 1990 roku w celu niesienia pomocy i wsparcia rodzinom zagrożonym alkoholizmem. Przyjmuje się, że na terenie gminy Sosnowica około 100 osób jest dotkniętych problemem alkoholowym, tj. około 3 % mieszkańców gminy. Realizuje on program terapeutyczno – rozwojowy, prowadzony przez specjalistę psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Program ma na celu zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania trzeźwości, uczenia się umiejętności zapobiegania zawrotom, zwiększania zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego stylu życia, rozwijanie zdolności interpersonalnych, praca nad zmianą systemu kontaktowania się z własnymi uczuciami. Realizowany w formie zajęć psychoedukacyjnych, sesji terapeutycznych, konsultacji indywidualnych, filmów terapeutycznych.
Klub Abstynenta „Rodzina II” w Sosnowicy
Prezes Władysława Szczerba

Ponadto obszar gminy obejmuje Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania “Polesie” powołana na obszarze 9 gmin położonych na terenie pięciu powiatów: łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego i chełmskiego. Lokalną grupę tworzą podmioty z gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna (część wiejska), Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica. Stowarzyszenie zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego KRS w Lublinie w dniu 7 listopada 2008 roku. Otrzymało nr KRS 0000315000 z siedzibą w Cycowie, przy ul. Nowa 1.
Prezes Małgorzata Leszczyńska
Wiceprezes Adam Panasiuk

Gmina Sosnowica jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, które powstało w 2010 roku. 11 lutego 2010 roku wpisane do KRS pod numerem 0000348806. Liczy 69 członków i funkcjonuje na terenie 16 gmin położonych w powiatach: lubartowskim, parczewskim i ryckim. Na podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego “Zrównowazony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeznych obszarów rybackich 2007 – 2013. Stowarzyszenie realizuje lokalną strategię rozwoju obszaru rybackiego za pośrednictwem swojego Biura oraz organów statutowych. Główne zadanie LGR to przeprowadzić w latach 2012 – 2015 procedurę wyboru projektów i beneficjentów środków unijnych a następnie dokonać ich rozliczenia. Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ma siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w Lubartowie.
Prezes zarządu – Antoni Gajda
Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Armacńska

Warto również wspomnieć Koło Łowieckie Nr 70 “Sokołów” z siedzibą w Sosnowicy, które już funkcjonuje ponad 50 lat. Mysliwy polują, troszczą się o zwierzynę i naprawiają szkody poczynione przez zwierząta.

Na terenie całej gminy pod koniec 2008 roku funkcjonowały:

 • 4 stowarzyszenia, w tym Lokalna Grupa Działania
 • 3 kluby sportowe, w tym uczniowski
 • 5 Kół Gospodyń Wiejskich
 • 2 Ludowe Zespoły Śpiewacze
 • 5 Ochotniczych Straży Pożarnych
 • 1 Koło Łowieckie