Wójt Gminy – Sławomir Czubacki
tel. 082 59 12 146
e-mail: wojt@sosnowica.pl

Sekretarz – Kamil Deryło
tel. 082 59 12 152
e-mail: sekretarz@sosnowica.pl

Skarbnik – Mirosława Iwan
tel. 082 59 12 152
e-mail: skarbnik@sosnowica.pl