INFORMACJA Wójta Gminy Sosnowica o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica na lata 2024 – 2030