01 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

02 Inforacja o podjęciu uchwały

03 Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

04 KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO