01 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

02 Informacja o podjęciu uchwały

03 Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

04 KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO

05 Ogłoszenie Wójta Gminy Sosnowica

załączniki:

06 Raport spotkania konsultacyjnego 22.05.2024

07 Raport podsumowujący przeprowadzenie konsultacji społecznych