W nawiązaniu do apelu wojewody lubelskiego w sprawie nadchodzącej zimy – apelujemy o szczególną troskę o dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne a szczególnie bezdomne. Otoczmy wszystkich troską, pamiętając także o zwierzętach. Wykaz instytucji niosących pomoc osobom potrzebującym publikuje Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego (aktualny)

W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia nie wahajmy się wzywać na pomoc służb ratunkowych:

  • Tel. alarmowy: 112
  • Policja: 997
  • Straż pożarna: 998
  • Pogotowie ratunkowe: 999
  • OPS w Sosnowicy: kom. 503-748-716, stacjonarny: (82) 59-12-153