Rada Gminy Sosnowica IX Kadencji 2024-2029 roku

Przewodniczący
Jarosław Armaciński- Sosnowica

Wiceprzewodniczący
Andrzej Wołkowicz- Sosnowica

Członkowie:

Armaciński Jarosław – Sosnowica

Grzegorz Bielecki- Komarówka

Cieniuch Magdalena- Sosnowica

Chmielewski Tomasz- Górki

Grzywaczewska Anna- Pieszowola

Korcz Dariusz- Turno

Kulawiuk Barbara- Lejno

Kuźmicz Joanna- Stary Orzechów

Mitruk Jacek – Izabelin

Mołda Wioleta- Zienki

Rychel Brygida- Nowy Orzechów

Stępień Edyta- Sosnowica

Szelepajło Aleksandra- Nowy Orzechów

Wołkowicz Andrzej- Sosnowica

Wójtowicz Robert – Zienki

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Grzywaczewska
 2. Barbara Kulawiuk
 3. Edyta Stępień
 4. Wioleta Mołda

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Aleksandra Szelepajło
 2. Dariusz Korcz
 3. Anna Grzywaczewska
 4. Robert Wójtowicz
 5. Brygida Rychel

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Wioleta Mołda
 2. Magdalena Cieniuch
 3. Tomasz Chmielewski
 4. Grzegorz Bielecki

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony:

 1. Barbara Kulawiuk
 2. Dariusz Korcz
 3. Joanna Kuźmicz
 4. Jacek Mitruk

Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty:

 1. Magdalena Cieniuch
 2. Aleksandra Szelepajło
 3. Edyta Stępień
 4. Jarosław Armaciński