Rada Gminy Sosnowica VIII Kadencji 2018-2023 roku

Przewodniczący
Chibowski Marek – Pieszowola

Wiceprzewodniczący
Staniak Katarzyna – Nowy Orzechów

Członkowie:
Bancerz Stanisław – Sosnowica

Czekalski Wojciech – Komarówka

Dorożyńska Barbara – Nowy Orzechów

Grzegorczyk Henryk – Turno

Grzywaczewski Robert – Pieszowola

Hołowieniec Mariusz – Lejno

Kołodziej Małgorzata – Sosnowica

Majewska Maria – Bohutyn

Mitruk Jacek – Izabelin

Muzyka Mariola – Górki

Osieleniec Maciej – Sosnowica

Wójtowicz Robert – Zienki

Żółkowska Krystyna – Zienki

Komisja rewizyjna:

 1. Maciej Osieleniec – Przewodniczący
 2. Mariola Muzyka – Członek
 3. Jacek Mitruk – Członek
 4. Wojciech Czekalski – Członek
 5. Mariusz Hołowieniec – Członek

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Wojciech Czekalski – Przewodniczący
 2. Mariola Muzyka – Członek
 3. Marek Chibowski – Członek
 4. Barbara Dorożyńska – Członek

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

 1. Jacek Mitruk – Przewodniczący
 2. Maria Majewska – Członek
 3. Robert Wójtowicz – Członek
 4. Robert Grzywaczewski – Członek
 5. Henryk Grzegorczyk – Członek

Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty:

 1. Krystyna Żółkowska – Przewodnicząca
 2. Maria Majewska – Członek
 3. Kararzyna Staniak – Członek
 4. Robert Wójtowicz – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Robert Grzywaczewski – Przewodnicząca
 2. Krystyna Żółkowska – Członek
 3. Maciej Osieleniec – Członek
 4. Małgorzata Kołodziej – Członek