3 03, 2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. o wejściu weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. poz. 367) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

2021-03-03T11:50:52+01:003 marca, 2021|Aktualności|

inforamacja Wojewody Lubelskiego o rozp. RM z 26.02.2021 rozporzadzenie RM z dnia 26 lutego 2021 r.