Ważność: od godz. 15:00 dnia 02.03.2021 do godz. 15:00 dnia 03.03.2021

Obszar: rzeka Wieprz poniżej zbiornika Nielisz po ujście Bystrzycy  (lubelskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, na Wieprzu prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Krasnymstawie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

  1. (+48) 12 639 81 40; 503 112 140

IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14