22 06, 2020

Historia

2020-06-22T14:41:33+02:0022 czerwca, 2020|Historia|

Położenie geograficzne terenów dzisiejszej gminy Sosnowica na obszarze pogranicza polsko - ruskiego znalazło swoje odbicie w zmianach ich przynależności państwowej, a co się z tym także wiąże usytuaowaniu w strukturze administracyjnej oraz zaważyło w duzym [...]

22 06, 2020

Zarys historyczny

2020-06-22T14:27:10+02:0022 czerwca, 2020|Historia|

Pierwsze potwierdzone ślady osadnictwa w Gminie Sosnowica odkryto w Zienkach - grób ludności kultury Trzcińskiem (epoka brązu) pochodzący z około 1500 roku p.n.e. Pierwsze wzmianki na piśmie dotyczące wsi Sosnowica znajdują się w „Terrestria Chelmensia [...]

22 06, 2020

Kalendarium

2020-06-22T14:20:04+02:0022 czerwca, 2020|Historia|

Wybrane wydarzenia z dziejów Sosnowicy i okolic od 1939 roku do 2000 roku IX 1939 - na cmentarzu w Sosnowicy zostali pochowani 3 Zołnierze polscy (Witold Stochmiałek, Kazimierz Wójcik i NN) IX / X 1939 [...]