Wybrane wydarzenia z dziejów Sosnowicy i okolic od 1939 roku do 2000 roku

IX 1939 – na cmentarzu w Sosnowicy zostali pochowani 3 Zołnierze polscy (Witold Stochmiałek, Kazimierz Wójcik i NN)

IX / X 1939 – ludność ukraińska, np. w Górkach witała z radością armię radziecką

X 1939 – powstała pierwsza komórka ruchu oporu w Sosnowicy założona przez Stanisława i Józefa Armacińskich (rozbita po denuncjach miejscowych Ukraińców)

początek 1940 – powstanie w Sosnowicy Narodowej Organizacji Wojeskowej (Wacław Topolski “Kobra”)

II 1940 – powstały szkoły ukraińskie w Sosnowicy i w Górkach

1940 – likwidacja parafii neounickiej w Holi

I 1941 – utworzenie getta dla ludności Żydowskiej w Sosnowicy

koniec 1941 – powstanie w okolicach Sosnowicy silnego oddziału partyzancjkiego złożonego z jeńców radzieckich, którym udało się uciec z niemieckiej niewoli (Fiodor Kowalow). Od maja 1942 roku w składzie oddziału im. Józefa Bema Gwardii Ludowej

1942 – założenie przez Niemców obozu pracy (300 żydów) w Sosnowicy

XI 1942 – likwidacja getta

IX 1942 – W Olchówce powstał Komitet Powiatowy PPR (sekretarz Włodzimierz Kaliszuk z Mościsk)

2 VI 1943 – atak oddziału AK na budynek Gminy w Sosnowicy, pocztę i mleczarnię. Zastrzelenie sekretarza gminy współpracującego z Niemcami

14 i 17 I, 31 III 1944 – atak oddziału Armii Ludowej na siedzibę Zarządu Gminy w Sosnowicy

1944 – bitwa oddziału im. Jarosława Dąbrowskiego Armii Ludowej z Niemcami w okolicach Zienek

22 VII 1944 – wyzwolenie Sosnowicy przez wojska radzieckie

13 X 1944 – 6 IX 1945 – dobrowolna repatriacja Ukraińców do USRR

1944 – w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski Sosnowica weszła w skład gminy Wołoskowola powiatu włodawskiego województwa lubelskiego. Pierwszym wójtem zostaw Czesław Kuczyński.

1944 – nacjonalizacja majatków ziemskich (m. in. Libiszowskich, Krassowskich)

1944 – 1947 – działalność w rejonie Sosnowicy grup UPA i OUN (m. in. Iwan Romaneczko z Turna “Wołodia”, zginął 18 VI 1947 r. w Zaciszu koło Sosnowicy)

1944 – 1948 – 128 prawosławnych na terenie dzisiejszej gminy Sosnowica przeszło na katolicyzm.

1 VI 1945 – oddział “Jastrzębia” rozbił “samoobronę” ukraińską w Pieszowoli

15 XI 1945 – komendant posterunku MO w Sosnowicy poległ w walce z UPA w Holeszowie

1 – 2 VI 1946 – atak oddziału “Jastrzębia” na posterunek w Sosnowicy (zginęło 3 milicjantów)

21 VI – 12 VII 1946 – w ramach “ewakuacji” ludności ukraińskiej na Ukrainę z terenów dzisiejszej gminy Sosnowica wywieziona przez stację kolejową we Włodawie 1810 osób.

6 IX 1947 – atak oddziału WiN na posterunek w Sosnowicy (zginęło 3 milicjanów)

1949 – na bazie dawnego majątku w Sosnowicy utworzono Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych składających się z PGR Sosnowica Rolna i PGR Sosnowica Rybna

1951 – w Sosnowicy powstała Gminna Kasa Spółdzielcza

1953 – powstanie z inicjatywy Stefanii Dąbrowskiej biblioteki publicznej w Sosnowicy

1954 – 1955 – reforma administracyjna kraju, powstała gromada Sosnowica, która weszła w skład powiatu parczewskiego

1954 -poczatek budowy kanału Wieprz – Krzna

1957 – budowa stawów do hodowli ryb w Sosnowicy i w Libiszowie

1960 – założono Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicy

1966 – powstał Bank Spółdzielczy w Sosnowicy

1969 – do gromady Sosnowica przyłączono Holę i Pieszowolę

1 I 1973 – kolejna reforma administracyjna podczas której powstała gmina Sosnowica wchodząca w skład powiatu parczewskiego, obejmująca sołectwa: Górki, Komarówka, Kropiwki, Lipniak, Lejno, Pieszowola, Orzechów Nowy, Orzechów Stary, Sosnowica, Sosnowica Dwór, Zienki i Zbójno

1975 – utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Sosnowicy

1975 – gmina Sosnowica weszła w skład województwa chełmskiego

9 V 1979 – Rada Państwa PRL odznaczyła gminę Sosnowica Krzyżem Grunwaldu II klasy za walkę z faszyzmem hitlerowskim

1987 – oddano do uzytku Dom Strażaka

1991 – powstał w Sosnowicy Komitet Modernizacji Szkoły. Dobudowano nowy segment szkoły o 4 izbach lekcyjnych

1992 – szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszko oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski

1989 – powstał Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

1 I 1999 – reforma administracyjna przywraca powiat parczewski w województwie lubelskim, w sklad którego wchodzi Gmina Sosnowica wraz z miejscowościami: Sosnowica, Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Górki, Komarówka, Kropiwki, Lipniak, Olchówka, Pieszowola, Turno, Zbójno, Zacisze, Zienki, Sosnowica Dwór, Izabelin, Mościska, Czołoma, Czerniów, Hołodyska.

1 IX 1999 – powołano Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy

1999 – w wyniku porozumienia Towarzystwa Wiedzy powszechnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej utworzono przy Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.