ZAŁĄCZNIKI: 1. zał. nr 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ+klauzula