Załączniki:

zarządzenie nr 45

projekt uchwały

formularz uwag

regulamin komisji konkursowej

projekt programu

klauzula RODO

sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji