ANKIETA

dotycząca nowo opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sosnowica na lata 2024-2030

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sosnowica,

rozpoczął się proces opracowywania nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica. Ze względu na to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb mieszkańców Gminy. Ankieta jest w pełni anonimowa. Ankietyzacja skierowana jest na poznanie zdania mieszkańców i trwać będzie od 10.05.2023 roku do 25.05.2023 roku, tak, aby zapewnić wszystkim chętnym mieszkańcom udział w procesie partycypacji społecznej w toku prac nad dokumentem rewitalizacyjnym. W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety w formie formularza internetowego lub w formie papierowej.

Link do ankiety: https://forms.gle/rNqQKxTtGrugQFR46

Formularz ankiety będzie dostępny do  25.05.2023 r.

Ankietę można również pobrać i wydrukować. Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać pod adres:

Agata Mikulska – Inspektor ds. turystyki, promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10, p. 20

21-230 Sosnowica

Ankiety można przesyłać do dnia: 25. 05.2023 r.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica na lata 2024-2030. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomocne będą przy procesie wyznaczania obszaru rewitalizacji w Gminie.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu tworzenia dokumentu.

 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Załączniki:

Ankieta dla mieszkańców do delimitacji Gminy Sosnowica.pdf

Ankieta dla mieszkańców do delimitacji Gminy Sosnowica.docx