załączniki:

3. PROJEKT programu 2021r.

2. regulamin komisji konkursowych

4. Formularz uwag do projektu 2021r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

zarzadzenie nr 52-26102021112027

projekt uchwały

spraw-09112021093127