Mając na względzie publikację w Tygodniku Lokalnym Wspólnota Parczewska „Gmina Sosnowica: Jezioro zamiast pola! Wszystkiemu winne bobry”
Wójt Gminy Sosnowica informuje:

Na złożony przez tut. Urząd wniosek z dnia 26 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (dalej RDOŚ) wydał decyzję znak:
WPN.6401.6.14.2019.JA z dnia 28 marca 2019 r. zezwalającą na odstrzał redukcyjny bobra europejskiego (Castor fiber) w liczbie 100 sztuk, przez Koła Łowieckie posiadające obwód łowiecki na terenie Gminy Sosnowica w okresie od 1 października do 31 grudnia w latach 2019-2021. Wójt Gminy Sosnowica pismami z dnia 11.04.2019 r. oraz 14.05.2020 r. wystąpił do kół łowieckich o podjęcie odstrzału zgodnie z decyzją RDOŚ. Do tej pory dokonano odstrzału 1 szt. bobra. Liczba pozostałych 99 osobników przypada do odstrzału w ostatnim okresie obowiązywania decyzji tj. październik-grudzień 2021 r. Należy podkreślić, iż Koła Łowieckie nie wykazują zainteresowania odstrzałem redukcyjnym bobra. Odstrzał bobra z podziałem na koła łowieckie w latach 2019-2020:
Wojskowe Koło Łowieckie nr 150, Czata” – 0 szt.,
Koło Łowieckie nr 70, Sokół” – 0 szt.,
Koło Łowieckie nr 1, Szarak” – 0 szt.,
Koło Łowieckie nr 2, Leśnik” – 1 szt.,
Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie nr 9 – 0 szt.
Na złożony przez tut. Urząd wniosek z dnia 11 maja 2018 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję znak:
WPN.6401.5.29.2018.JA z dn. 19 czerwca 2018 r. Gmina uzyskała zezwolenie na niszczenie i usuwanie tam bobra europejskiego (Castor fiber) utworzonych na sieci rowów melioracyjnych. Usunięto 14 tam.

 

Pismo w formacie PDF  – Informacja odstrzał bobra europejskiego

Wójt Gminy Sosnowica
/-/ Sławomir Czubacki