Webinarium: Możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich oraz z innych źródeł w 2021 roku – Lublin 24.03.2021 r. – https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-mozliwosci-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych-z-funduszy-europejskich-oraz-z-innych-zrodel-24-03-2021/

Webinarium: Fundusze Europejskie 2014-2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Lublin 31.03.2021 – https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-pn-fundusze-europejskie-2014-2020-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-lublinie-31-03-2021/