Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy do udziału w konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.
Głównym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
wojewódzkiego,
ogólnopolskiego.
W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 marca 2021 roku.
Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw