ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sosnowica

 

o prowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r. –prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Sosnowica.

 

Wójt Gminy Sosnowica ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok”.

W związku z powyższym, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w ds. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach, które odbędą się w dniach od 13.11.2020r. do  26.11.2020r.

1.Przedmiot konsultacji: Roczny program współpracy Gminy Sosnowica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok.

2.Termin rozpoczęcia konsultacji : 13.11.2020r.

3.Termin zakończenia konsultacji : 26.11.2020r.

4.Forma konsultacji: złożenie wypełnionego formularza uwag w terminie do 26.11.2020r. w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Sosnowica ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, przesłanie na adres pocztowy Urzędu, przesłanie na adres poczty elektronicznej sosnowica@sosnowica.pl wpisując w tytule – Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Sosnowica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, bądź złożenie bezpośrednio przez portal konsultacji społecznych pod adresem : konsultacje.sosnowica.pl.

5.Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji : Inspektor ds. ochrony danych osobowych i komunikacji z mieszkańcami.

 

 

Wójt

                                                                                                                                                            Gminy Sosnowica

                                                                                                                                                                  (-) Sławomir Czubacki

 

 

załączniki:

3. PROJEKT programu 2021r.

2. regulamin komisji konkursowych

4. Formularz uwag do projektu 2021r.2.

UCHWAŁA NR 2021