RAPORT O STANIE GMINY SOSNOWICA OPUBLIKOWANY

Udostępniliśmy Państwu raport o stanie gminy Sosnowica za rok 2019. W dokumencie znajdziemy m.in. informacje demograficzne, finansowe, o stanie mienia komunalnego oraz dotyczące pomocy społecznej i edukacji i wielu innych zagadnień.

Raport został sporządzony po raz drugi na mocy zmienionych przepisów o samorządzie gminnym i zawiera informacje o ważnych dla naszej gminy obszarach oraz podejmowanych w ubiegłym roku działaniach.

Mieszkańców gminy Sosnowica zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, a w razie pytań o kontakt z Urzędem Gminy Sosnowica a także poprzez media społecznościowe i telefoniczny kontakt z urzędem.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sosnowica

/-/  Jacek Mitruk

 

 

TREŚĆ RAPORTU:

RAPORT_2-10082020093856