Fundusze unijne na wsparcie działalności firm. Składanie wniosków od 15 czerwca – https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-unijne-na-wsparcie-dzialalnosci-firm-skladanie-wnioskow-od-15-czerwca .

/Źródło – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/