W ramach projektu dofinansowanego z środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : “Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

pn,, Zagospodarowani przestrzeni publicznej –  szlakiem Tadeusza Kościuszki ‘’  zakończono  realizację pierwszego etapu inwestycji–  budowa alei edukacyjno-spacerowej  z kostki  brukowej  wraz z zatokami  oraz montażem  elementów małej architektury  (ławki, kosze tablice informacyjno  – edukacyjne).   Aleja spełnia funkcję edukacyjno- spacerową  sprzyjającą  wypoczynkowi. Wkomponowane tablice informują  o  bogatej przeszłości historycznej związanej z Tadeuszem Kościuszko,  walorach przyrodniczych, szlakach i ścieżkach edukacyjnych .

 

Kwota dofinansowania  dla pierwszego etapu wynosi  367 290,00zł

Wartość całkowita-  590 858,99 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – szlakiem Tadeusza Kościuszki – budowa alei edukacyjno-spacerowej

 

II ETAP INWESTYCJI  pn,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –  szlakiem Tadeusza Kościuszki” 

 

W ramach projektu dofinansowanego z środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : “Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

pn,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –  szlakiem Tadeusza Kościuszki  zakończono  realizację II  etapu inwestycji:

  1. Zagospodarowanie otoczenia dębu i sosny.

W ramach zagospodarowania zabytkowego terenu  wykonano nowe ogrodzenie zabytkowego  dębu , zamontowano tablicę  informacyjną oraz posadowiono rzeźbę przedstawiającą Ludwikę i Tadeusza Kościuszko . Wykonano również nowe alejki wzdłuż , których posadowiono ławki i kosze na śmieci.

  1. Modernizacja parku w centrum Sosnowicy.

W ramach zagospodarowania terenu poprawiono istniejącą nawierzchnię alejek z kruszywa, wykonano nasadzenia dekoracyjne szaty roślinnej ,  elementy małej architektury: – fontanna – 1 szt. – ławka – 10 szt. – tablica informacyjna – 3 szt. – pergola z ławką – 4 szt. – kratka wolnostojąca pod pnącza – 4 szt. -głaz z inskrypcją – 1szt. oraz zainstalowano system nawadniający.

 

Kwota dofinansowania  dla  etapu wynosi  132 710,00 zł

Wartość całkowita-  382 530,00 zł

 

 

smart

smart

smart

smart

smart

smart