W ramach projektu dofinansowanego z środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                          pn,, Zagospodarowani przestrzeni publicznej –  szlakiem Tadeusza Kościuszki ‘’  zakończono  realizację pierwszego etapu inwestycji–  budowa alei edukacyjno-spacerowej  z kostki  brukowej  wraz z zatokami  oraz montażem  elementów małej architektury  (ławki, kosze tablice informacyjno  – edukacyjne).   Aleja spełnia funkcję edukacyjno- spacerową  sprzyjającą  wypoczynkowi. Wkomponowane tablice informują  o  bogatej przeszłości historycznej związanej z Tadeuszem Kościuszko,  walorach przyrodniczych, szlakach i ścieżkach edukacyjnych .

 

Kwota dofinansowania  dla pierwszego etapu wynosi  367 290,00zł

Wartość całkowita-  590 858,99 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – szlakiem Tadeusza Kościuszki – budowa alei edukacyjno-spacerowej