Załączniki:

Proponowany porządek obrad na I Sesję Rady Gminy Sosnowica

Postanowienie nr 324.2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 kwietnia 2024r.