OSP Stary Orzechów i OSP Sosnowica otrzymały dotacje na zakup sprzętu z Fundacji KGHM.

W ramach dotacja OSP Stary Orzechów zakupiła 2 komplety aparatów Ochrony Dróg Oddechowych (Maska G1, Butla stalowa 6/300 bar, Noszak M1FIX automat) kwota dotacji 10000,00 zł.

W ramach dotacji OSP Sosnowica zakupiła 2 komplety aparatów Ochrony Dróg Oddechowych (Maska G1 – 2 sztuki, Butla stalowa 6/300 bar- 2 sztuki, Noszak M1FIX automat- 2 sztuki) kwota dotacji 10000,00 zł.