OSP Stary Orzechów i OSP Nowy Orzechów otrzymały dotacje na zakup sprzętu z Fundacji Orlen.

W ramach dotacja OSP Stary Orzechów zakupiła aparat Ochrony Dróg Oddechowych (Maska G1, Butla stalowa 6/300 bar, Noszak M1FIX automat) kwota dotacji 5000,00 zł

W ramach dotacji OSP Nowy Orzechów zakupiła 2 szt. węże W52 oraz prądownice wysokociśnieniową kwota dotacji 2000,00 zł.