Od godz. 07:30 dnia 24.01.2024 (środa) do godz. 07:30 dnia 26.01.2024 (piątek) prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości do 70 km/h lub porywy wiatru o prędkości do 85 km/h.

Od godz. 07:30 dnia 26.01.2024 (piątek) do godz. 07:30 dnia 28.01.2024 (niedziela) przewiduje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i
chodników.

LUPN