Link do strony Narodowego Funduszu Zdrowia – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/