Rozporządzenie Nr1

Uzasadnienie do rozporządzenia Nr 1 WL