W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o kontrolach pomp ciepła przeprowadzanych w domach beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że obecnie nie podejmuje tego typu działań celowanych tylko na wspomniane urządzenia.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/komunikat-nfosigw-w-sprawie-kontroli-pomp-ciepla-dofinansowanych-z-programu-czyste-powietrze