Jest to projekt pilotażowy „Czas na Młodych – Punkt  Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim” dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy,
Punkt Doradztwa dostępny jest dla osób do 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu parczewskiego.

Osoby niezarejestrowane muszą zarejestrować się w Urzędzie gdyż Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowana  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Projekt zakłada promocję projektu i dostępnych form wsparcia wśród potencjalnych uczestników, którzy nie są jeszcze klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.

Poniżej znajduje się link do strony ze szczegółami dotyczącymi projektu:

https://parczew.praca.gov.pl/-/21312369-czas-na-mlodych