W dniu 6 października 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sosnowicy pary małżeńskie z terenu gminy obchodziły szczególny jubileusz – Złotych Godów, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Sosnowica Sławomir Czubacki wręczył medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pogratulował Jubilatom życząc  kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczył następujących Jubilatów z terenu gminy Sosnowica:

  1. Grażyna i Zbysław Drobowie
  2. Maria i Zbigniew Kowalczykowie
  3. Wiesława i Zbigniew Wójcikowie

Podczas tej doniosłej uroczystości współmałżonkowie – Jubilaci w obecności Wójta podziękowali sobie za wspólnie przeżyte lata.

Po zakończeniu aktu dekoracji Wójt Gminy zaprosił małżonków na wspólny poczęstunek.