W związku z uruchomieniem naboru w ramach Programu Moja Woda od dnia 3 sierpnia 2023 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Lublinie Wójt Gminy Sosnowica przesyła pomocne załączniki.

Jednocześnie informujemy, że pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie w zakładce:

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze Al. Kraśnicka 31, pok. 302; tel. 81 561 21 57 oraz pod numerami kontaktowymi Biur terenowych w skazanymi w zakładce: Kontakt.

Załączniki:

Jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta

Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku