Państwowa Komisja Wyborcza, która uruchomiła specjalną stronę internetową poświęconą wyborom – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.
W serwisie można znaleźć wszystkie akty prawne dotyczące wyborów, kalendarz wyborczy, stanowiska, wyjaśnienia i informacje PKW, wzory dokumentów, podział na okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu oraz dane w arkuszach, w skompresowanych formatach CSV i XLSX.
W rubryce Aktualności, obok Postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów, pojawił się  Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych do Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.