Dzieci i uczniowie pochodzący z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu atmosferycznego uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym  mogą korzystać z dodatkowego wsparcia w formie:

  • zasiłku losowego,
  • wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,
  • zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2 540 zł).

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasilek-losowy-na-cele-edukacyjne