Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa