Załączniki:

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/VNfyAuMR5mT6y3t5A

Więcej informacji: https://fundacjasmaki.pl/przygoda-z-tata/