Załączniki:

zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 06.06.2023 r.